Reklamační řád

Reklamační protokol ke stažení

internetové nákupní galerie Galerio.cz

 1. Jak vyplývá z Všeobecných obchodních podmínek, je Provozovatel internetové galerie společnost Stark Distribution SE  a zprostředkovatelem prodeje zboží mezi Kupujícím a Prodávajícími ze zahraničí ČR.
 2. Reklamovat u Provozovatele nelze:
 3. a) kvalitu a jakost zboží
 4. b) soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy

 

Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

 1. U provozovatele je možno reklamovat:
 2. a) nedodání zboží
 3. b) prodlevu s dodáním zboží

 

 1. U nedodání zboží je možno řešit reklamaci:
 2. a) výzvou k opětovnému objednání zboží; Provozovatel na své náklady objedná zboží opětovně,
 3. b) výzvou k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny.

 

 1. Při prodlevě s dodáním zboží o více než šedesát dní je možno podat reklamaci:
 • t.j. podat výzvu k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny.

 

 1. Reklamovat lze e-mailem: [email protected]

Reklamace se podává na řádně a čitelně vyplněném Reklamačním protokolu.

 

 1. Provozovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu poskytnuté služby. Maximální lhůta k vyřízení reklamace je 30 dní.

 

 1. U oprávněných reklamací se provozovatel zavazuje vrátit peníze na účet uvedený v reklamaci do pěti pracovních dní po vyřízení reklamace. Peníze nelze vrátit v hotovosti, pouze převodem na účet.